Slideshow image


Since your web browser does not support JavaScript, here is a non-JavaScript version of the image slideshow:


slideshow image


slideshow image


Ahad, 12 April 2009

MAJLIS EKSTRAVAGANZA PENGAKAP


MAJLIS EKSTRAVAGANZA PENGAKAP DAERAH TAMPIN

TARIKH
10 NOVEMBER 2008
MASA : 8.00 MALAM
TEMPAT
DEWAN SRI GEMENCHEH
PERASMIAN OLEH
YANG BERBAHAGIA DATO’ MOHD YUSOF BIN YUNUS
( PEGAWAI DAERAH TAMPIN )

1) Majlis Ekstavanganza adalah satu majlis penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak yang telah menyumbang kepada kecemerlngan pergerakan Persekutuan Pengakap Malaysia Daerah Tampin khususnya semasa pengelolaan program dan aktiviti Jamboree Pengakap Malaysia ke 11, Korobori Pengakap Negeri Sembilan dan Jamboree Pengakap Negeri Sembilan . Majlis ini diadakan sebagai menghargai segala sokongan, bantuan dan kerjasama semua pihak kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia Daerah Tampin.
2) Majlis Ektravaganza ini diharapkan menjadi pemangkin kepada usaha yang lebih gigih dan bersepadu daripada semua pihak dalam membangunkan Persekutuan Pengakap Malaysia Daerah Tampin khususnya ahli-ahli pengakap Daerah Tampin sebagai modal insan cemerlang yang akan menyumbang kepada pembangunan, kemajuan dan perpaduan Negara.
3) Pergerakan Persekutuan Pengakap Daerah Tampin mampu menjadi wadah terbaik untuk memupuk subur nilai-nilai murni dalam diri setiap pengakap seiring dengan usaha kerajaan yang sedang sibuk menguar-uarkan pembentukan modal insan yang cemerlang dan terbilang. Pembentukan modal insan tidak sekadar berfokus kea rah pembelajaran secara formal di dalam kelas, malah turut melibatkan aktiviti-aktiviti kokurikulum yang alzimnya dilaksanakan diluar bilik darjah ataupun melepasi sempadan sekolah


Penyampaian Anugerah-anugerah

- Anugerah Penerima Rambu Kanak-kanak
- Anugerah Penerima Pengakap Raja
- Anugerah Ketua Kontinjen Cemerlang
- Anugerah Komitmen Cemerlang untuk Pengetua dan Guru Besar
- Anugerah Komitmen Cemerlang untuk Agensi
- Anugerah Tokoh Pengakap 2008